Välkommen till Körcentrum Väst

Körcentrum Väst finns för dig som sjunger i kör, eller skulle vilja sjunga i en kör.
Vi är till för körledare, tonsättare och körorganisationer. Genom att erbjuda fortbildningar, initiera evenemang och sprida körforskning vill vi stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. 

På vår hemsida hittar du information om våra aktuella arrangemang och samarbeten. Följ oss gärna på sociala medier. Välkommen till oss med tankar, idéer och frågor!

 

Kort om KCV

Körcentrum Väst (KCV) finns för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Verksamheten baseras på samarbete och samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Vi verkar för aktiviteter inom evenemang, fortbildning och forskning. Körcentrum Väst berör alla delar av och nivåer inom körlivet. Vidgat deltagande och konstnärlig kvalitet är centrala begrepp i Körcentrum Västs arbete.

Körcentrum Väst bygger inte på medlemskap och står utan formell bindning till körlivets organisationer eller institutioner.