Rösträtt - sång på förskolan

Sverige är ett sjungande land. Sången är en del av vår identitet och för många ett starkt socialt kitt. Men vi är flera som nu med oro ser hur sången får mindre plats i skola och förskola. Barnen går miste om glädjen att sjunga tillsammans, att våga ta ton och öva upp förmågan att använda sin röst. En utveckling som känns oroväckande, sång och röstträning borde vara en självklar del i barns uppväxt.

 

Eftersom vi på Körcentrum Väst vill att nya och gamla svenskar även i framtiden ska vara ett sjungande folk måste vi börja med barnen.

 

Därför fokuserar vi nu extra på förskolans barn och pedagoger.

 

Tillsammans med 11 andra regioner inom Regional Musik Sverige (RMS) och barn & unga-producenterna i YAM Sweden har vi valt att gemensamt göra en långsiktig satsning på förskolan och de små barnens sång.  Vår satsnings primära fokus är att ge personalen mer kunskap och verktyg att använda rätt röstläge för små barn.  Vi vill ge barn möjlighet att upptäcka glädjen i sången och utveckla sin sångröst utifrån sina förutsättningar.  Minst lika viktigt är att ge pedagogerna självförtroende att använda sin egen röst i vardagen med barnen.

 

I Västra Götalandsregionen kommer vi bland annat att hålla auditions för sångcoacher med arbetsområde förskolan, erbjuda fortbildning för personal och delta i utvecklingen av en digital plattform som innehåller musikbibliotek med sånger anpassade för små barn. Uppstart hösten 2020.

Dessutom initierar Körcentrum Väst en referensgrupp för Barn och Sång. Dess uppgift är att komma med förslag och tankar hur vi kan utveckla barnsången i vår region ännu mer.

 

Dessa 14 regioner är med under första året av Rösträtt- Sång på förskolan: 

Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling med Körcentrum Väst i Västra Götalandsregionen, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Scenkonst Sörmland och UNGA Musik i Syd, Östgötamusiken, Gotlandsmusiken, Musik i Dalarna.

Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd.

Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med Kungliga Akademins satsning Sjungande barn